GIỚI THIỆU BẠN BÈ và cả hai đều nhận được 100K khi mua tối thiểu 400K