15 BOTTLES (500ml)

1.750.0004.725.000

Nhận liều lượng lợi khuẩn probiotic chất lượng cao nhất hàng ngày của bạn trong một chai. Hãy thoải mái trộn và kết hợp bất kỳ loại kombucha làm thủ công THẬT lấp lánh và tươi mới nào của chúng tôi.

*
*
*
*

15 BOTTLES (500ml)

1.750.0004.725.000

Get your daily dose of the highest quality probiotic goodness in a bottle. Feel free to mix and match any of our sparkling and refreshing REAL artisanal kombucha.

*
*
*
*